Stypendium im. Ireny Znojkiewicz

 

 

 Składamy serdeczne podziękowania naszemu darczyńcy,

koledze Maciejowi Znojkiewiczowi,

który jak co roku ufundował stypendium dla wyróżniających się absolwentów.

Niestety w ubiegłym, dziwnym  roku szkolnym, nie odbyło się uroczyste pożegnanie abiturientów.

Nie przyznaliśmy też stypendiów.

Mamy nadzieję, że ten rok okaże się łaskawszy. 

Zarząd Stowarzyszenia