Stypendium im. Ireny Znojkiewicz 2016/2017

Już po raz dziesiąty zostaną, dzięki koledze Maciejowi Znojkiewiczowi,  przyznane w bieżącym roku szkolnym  jednorazowe stypendia  imienia jego mamy Ireny Znojkiewicz. Stypendia skierowane będą, podobnie jak w latach ubiegłych, do uczniów " z pasją", czyli takich, którzy konsekwentnie i wytrwale podążają za swoimi marzeniami i potrafią  wcielać  je w życie. Jest formą uznania dla ich wysiłku i świadectwem międzypokoleniowj więzi środowiska żeromszczaków.