Stypendium im. Andrzeja Radka

Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego mające siedzibę w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiegow Kielcach  od roku 1986, czyli już 30 lat, przyznaje jednorazowe stypendia uczniom idącym w ślady Andrzeja Radka. Beneficjentami są uczniowie  kieleckich szkół średnich zgłaszani przez swoich nauczycieli. W tym roku kapituła stypendium przyznała trzy z nich uczniom naszej szkoły. Dwie osoby uczą się w klasie drugiej, jedna w pierwszej.Pomysłodawczynią i organizatorką powołującą stypendium do życia jest nasza koleżanka Kazimiera Zapałowa. Obecnie kapitule przewodzi również absolwentaka "Żeromskiego", kierownik Muzeum Sylwia Zacharz. Pierwowzór postaci Andrzeja Radka, bohatera "Syzyfowych prac" S. Żeromskiego, Wacław Machajski przywędrował do szkoły z Pińczowa. Wykazał się uporem i silną wolą w pokonywaniu trudności, ciekawością świata i zamiłowaniem do nauki. Szkołę ukończył  ze złotym medalem. Takiego charakteru i podobnych  sukcesów życzymy tegorocznym stypendystom! Więcej wiadomości o Wacławie Machajskim, literackim pierwowzorze Andrzeja Radka, można znaleźć w książce kolegi Jerzego Daniela "Wierni sobie. W kręgu szkolnych kolegów Stefana Żeromskiego".

Galeria: