Stefan Żeromski w źródle archiwalnym

Archiwum Państwowe w Kielcach zaprasza na pierwsze w tym roku Spotkanie ze źródłem archiwalnym, 31 stycznia 2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Archiwum, ul. Kusocińskiego 57

Temat spotkania: Stefan Żeromski w źródle archiwalnym.

Program spotkania:

12.00- 12.10 Otwarcie obrad

12.10- 12.30 Prof. dr hab. Adam Massalski (Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach) – Rządowe Gimnazjum w Kielcach w czasach szkolnych Stefana Żeromskiego.

12.30- 12.50 Prof. dr hab. Ewa Kula (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Nauczyciele Stefana Żeromskiego w rosyjskim gimnazjum w Kielcach.

12.50-13.10. Dr hab. Beata Utkowska (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rola źródeł archiwalnych w edycji krytycznej Dzienników Żeromskiego

13.10-13.30. Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach), Stefan Żeromski i jego rodzina w świetle materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

 

13.30. Dyskusja i zakończenie obrad.

Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy:

- Żeromskiana w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Wystawa przygotowana przez Iwonę Pogorzelską (Archiwum Państwowe w Kielcach)

- Słowo jest tajemnicą, pięknością, bytem subtelnym. Ma swe dzieje głębokie, w otchłani czasu zgubione… Wystawa ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Autorki: Anna Knajder-Sowa i Ewa Lewicka

 

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii UJK w Kielcach. Partnerem spotkania jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!