Srebrna" Gloria Artis" 2017 dla koleżanki Kazimiery Zapałowej

Kazimiera Zapałowa, honorowy kustosz Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, otrzymała medal przyznawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gloria Artis". Uroczystość wręczenia odznaczenia miała miejsce w Ciekotach, w czasie imienin Stefana Żeromskiego, 2 września 2017 roku.  Cieszymy się i gratulujemy!  Gratulacje  w naszym imieniu złożył listownie  koleżance Kazimierze Prezes Stowarzyszenia, Ryszard Ostachowski.

Galeria: 
Tags: