Spotkanie z Rafałem Olbińskim

17 września 2023 w Salonie Kobiet, przeniesionym na okoliczność ogromnego zainteresowania na Małą Scenę KCK mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Rafałem Olbińskim. Jestem przekonana, że Żeromszczakom tego wybitnego artysty i jego twórczości przedstawiać nie trzeba.  Magdalenie Fudali prowadzącej spotkanie dziękujemy za zaproszenie do Salonu Kobiet Maestro Olbińskiego i przeprowadzenie niezwykle interesującej rozmowy. Przenieśliśmy się w czasie do miejsc związanych z jego życiem, wróciliśmy do szkolnych lat w naszym liceum, pospacerowaliśmy po Paryżu i Nowym Jorku. Słuchaliśmy opowieści o rodzinie, szkole, nauczycielach, o kobietach, o początkach artystycznej kariery, o inspiracjach. Barwnie opowiadał o profesorze Adamie Miętusie, ulubionym nauczycielu z liceum, który witał uczniów łacińskimi cytatami. Dobrze było słuchać jak światowy artysta mówi, że znajomość tych maksym oraz edukacja klasyczna, której uczył się od kieleckich nauczycieli, przydały mu się w życiu. W trakcie spotkania Rafał Olbiński czytał fragmenty swojej książki, która ma ukazać się w przyszłym roku.

Dla nas Żeromszczaków był to szczególny wieczór. Prezes Stowarzyszenia Zofia Pietraszek i przewodniczący Kapituły Jerzy Daniel wręczyli Rafałowi Olbińskiemu, przyznaną uchwałą Kapituły z dnia 24 lutego 2022 roku, Złotą Odznakę Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” i przyznali Honorowe Członkostwo, a wszystko to w obecności licznie zgromadzonej publiczności, której zdecydowana większość to absolwenci naszej szkoły. Ze sceny padła też ważna obietnica. Stowarzyszenie zgłosiło do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego projekt „Eco- Mural na 300 – lecie I LO”. Rafał Olbiński zadeklarował, że podejmie się wykonania tego projektu! Teraz Szanowni Żeromszczacy wszystko zależy od głosowania, które rozpocznie się 22 września i potrwa do 5 października 2023 r. Liczymy na Wasze głosy.

 

Galeria: