Spotkanie w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

7 września 2012 r. w siedzibie Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, w dawnym gmachu szkoły (tzw. starej szkole) Stowarzyszenie Absolwentów zaprezentowało dwa swoje wydawnictwa: czterotomową monografię szkoły napisaną przez absolwentów, naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, profesorów: Hannę Wójcik - Łagan, Adama Massalskiego i Jerzego Szczepańskiego (czwarty tom mgr Beaty Piotrowskiej powstał w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej) oraz szósty numer literackiego almanachu „Żeromszczak”. Jest on efektem przeprowadzonego wiosną w szkole konkursu literackiego. Wyróżnione utwory zostały również przez uczniów zilustrowane i przetłumaczone w sumie na sześć języków obcych. W spotkaniu wzięli udział poza autorami uczniowie, absolwenci, nauczyciele i ich goście. Można było posłuchać nagrodzonych tekstów, wymienić się uwagami i uzyskać autografy autorów.

Materiał audio: 
  • Filename: zeromszczak_0.mp3
  • Filesize: 6.76 MB