Spotkanie autorskie z Jerzym Danielem, autorem opowieści o kielczanach

Przechowywana w  szufadach fotografia, przekazywana w rodzinnej tradycji historia  czy przedmiot może wywołać opowieść o ludzkim losie. Życie też jest opowieścią.

Tak  Jerzy Daniel charakteryzował swoje opowiadania, składające się na tom "W gwiazdach zapisane. Opowieści o kielczanach".  W rozmowie z  Januszem Detką, literaturoznawcą z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  26 czerwca br., w czasie spotkania autorskiego  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  odsłonił nieco literacką kuchnię. Dowiedzieliśmy się na przykład, że okładką książki jest zdjęcie Drogi Mlecznej, a szczęśliwa para na frontalnej fotografii to rodzice autora.  Fragmenty zabawnych historii i historii wzruszających zamieszczonych w zbiorze, czytał aktor kieleckiego Teatru im. S.  Żeromskiego, Marcin Brykczyński.

Tak interesująco rozpoczetą , wielobarwną opowieść o kielczanach autor ma zamiar kontynuować. Wyraźnie oczekiwali na taką deklarację licznie zgromadzeni  na spotkaniu słuchacze, wśród których oczywiście  nie mogło zabraknąć żeromszczaków.

Galeria: