Rzym Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dzięki uprzejmości dr. Pawła Grzesika z Muzeum Narodowego w Kielcach możemy oglądać miejsca w Rzymie, z którymi związany był pisarz Gustaw Herling-Grudziński.

Zamieszkał w wiecznym mieście po zakończeniu wojny, kiedy zdecydował zostać na emigracji. Spędził tu lata 1945-1947, do wyjazdu do Londynu. Po powrocie na stałe do Włoch przyjeżdżał do Rzymu wielokrotnie. W Najkrótszym przewodniku po sobie samym z 2000 r napisał:  Rzym mnie fascynował  — miałem w nim niesamowite, niemal euforyczne poczucie wolności. Po latach spędzonych w łagrze i w wojsku było to coś niezwykłego — to łażenie po ulicach, kąpanie się w Tybrze (wtedy to było jeszcze możliwe), przesiadywanie w knajpach, gadanie z ludźmi, no i sztuka. Zwiedzałem galerie, włóczyłem się po muzeach, podziwiałem architekturę, dzięki Krystynie, która w naszym mieszkaniu nad Tybrem, na poddaszu, urządziła sobie pracownię, zacząłem się uczyć rozumieć malarstwo. Mojej miłości do Krystyny towarzyszyła więc nowo narodzona miłość do sztuki. Rzym to była Krystyna, malarstwo, architektura, poczucie wolnosci oraz Instytut Literacki założony przez Giedroycia.

Instytut Literacki to wydawnictwo założone przez Jerzego Giedroycie i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie w 1946 roku, w czerwcu 1947 r został tu wydany pierwszy numer kwartalnika Kultura

Krystyna Domańska, z domu Stojanowska była pierwszą żoną Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zmarła tragicznie w Londynie w 1953 roku.

W Pałacu Doria do 2015 roku mieściła się szkoła polska nosząca imię Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Obecnie jest przeniesiona do innej lokalizacji.

Galeria: