Relacja z obrad Walnego Zebrania 4.03. 2016 - cz. 2

Sprawozdanie dotyczące Spotkania Pokoleń

W różnych wydarzeniach Spotkania Pokoleń Absolwentów we wrześniu 2015 r uczestniczyło ponad 430 osób.  117 nauczycieli i pracowników administracji, 28 uczniów, 256 absolwentów przybyłych z kraju i  świata (najstarszymi uczestnikami byli koledzy z rocznika matury 1953) oraz 30 gości  wśród których byli : wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej profesor dr hab. inż. Stanisław Adamczak, wójt Gminy Strawczyn Tomasz Tkaczyk, z-ca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Kowalińska, sekretarz Gminy Morawica, przedstawiciele sponsorów, córka absolwenta z 1922 roku pani Bożena Banaś, która przyjechała do nas aż  z Częstochowy i przedstawiciele Rady Rodziców.

Organizowało Spotkanie Pokoleń 108 osób w tym:

Dyrektor szkoły, 28 uczniów oraz 17 nauczycieli i pracowników administracji.

Zaangażowanie absolwentów i ich przyjaciół w poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Znicze na mogiłach nauczycieli zapalali uczniowie z ks. Prefektem, a całe wydarzenie przygotował członek stowarzyszenia Tomasz Rutczyński.

17 lekcji poprowadziło z uczniami 15 osób.

 Pokaz slajdów zapowiadający Spotkanie Pokoleń, wyemitowany na ekranach przy parkingu na ul. Leśnej przygotowała Mariola Stąpór we współpracy z  Andrzejem Domoniem.

W biurze organizacyjnym kierowanym przez Wiesławę Stajurę przyjmowało uczestników przez dwa dni łącznie 13 osób.

Almanach literacki  Żeromszczak nr 8 zredagował Paweł Chmielewski we współpracy z czteroosobowym zespołem, a materiały do publikacji przekazało 32  autorów.

Książkę Wierni sobie. Wśród Szkolnych kolegów S. Żeromskiego zawdzięczamy Jerzemu Danielowi, autorowi, któremu w gromadzeniu materiałów pomagało 6 osób.

Wystawy fotograficzne prezentowane w szkole i w teatrze przygotował Andrzej Domoń i Magda Helis-Rzepka, zaś 8 osób udostępniło zdjęcia.

Wystawa prac prof. Danuty Sobczak-Michałowskiej w Muzeum Historii Kielc to zasługa kuratora Krzysztofa Myślińskiego z Muzeum Historii Kielc, absolwentki Jagody Jóźwiak  i 2 współpracujących osób. Katalog wystawy opracowała Anna Bojarowicz, artykuł prezentujący artystkę napisała Anna Myślińska.

W przygotowanie i przebieg uroczystości nadania pracowni matematycznej  imienia absolwenta Tomasza Osmana a pracowni plastycznej imienia nauczyciela Danuty Sobczak-Michałowskiej zaangażowanych było 10 osób, w wykonanie informacyjnych tablic zaprojektowanych przez Darię Maroń-Ptak 3 osoby;

uroczystą Mszę św. odprawioną  w intencji tych, którzy szkołę tworzyli i tworzą obecnie przygotowało 7 osób. Organizacją kierował Wojciech Rutczyński, mszę odprawiał i homilię wygłosił ksiądz absolwent Jacek Kopeć.

Główne uroczystości w Teatrze im. S. Żeromskiego zorganizowało i  prowadziło w sumie 10 osób.

Ognisko przygotowało 5 osób pod wodzą Andrzeja Domonia, a wsparło finansowo 17.

Bankiet i koncert to dzieło 4 osób - świetny zespół  Garego Guthmana zaprosił do nas Jarek Barwicki, sam  bankiet to zasługa Bożeny Hetman.

Dokumentację fotograficzną wydarzeń  wykonało 6 osób.

Prace organizacyjne przygotowujące program, finansowanie, prowadzenie rozliczeń i składanie podziękowań angażowały 14 osób na czele z zarządem stowarzyszenia osobach: wiceprezesa Małgorzaty Mazur, skarbnika Tomka Gondka, sekretarzy- Piotra Szafrańca i Marioli Stąpór oraz  członka zarządu Szymona  Żaby-Żabińskiego i Tomasza Rutczyńskiego.

Pracami organizacyjnymi kierowała prezes stowarzyszenia Magdalena Helis-Rzepka.

Nad wydarzeniem patronaty objęły redakcje  „Echa Dnia”, Radia Kielce, TVP Kielce  i kieleckiego magazynu kulturalnego  „Projektor”.

Sponsorowało wydarzenia – 21 osób prywatnych oraz 16 urzędów i firm:

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- Urząd Miasta Kielce

- Politechnika Świętokrzyska

- EuRoPol GAZ s.a. System Gazociągów Tranzytowych

-„Wodociągi Kieleckie”

- Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

- Gmina Morawica

-Gmina Strawczyn

- Gmina Masłów

- LOTTO

-Piekarnia Białogon

-Kontin R. Ostachowski

- Centrum Sp. z o.o.

- Klasabiznes,  Beata Zięba.

Spotkanie podsumowujące wydarzenia i zamykające prace zjazdowe z osobami zaangażowanymi w ich  organizację i przebieg odbyło się  szkole 29 września 2015 roku.

Uczestnicy walnego zebrania  4 marca 2016 roku postanowili skierować listy  z wyrazami wdzięczności za zaangażowanie w prace zjazdowe do osób organizujących i prowadzących poszczególne wydarzenia. Listy  o treści:

 Członkowie  Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Żeromszczacy zgromadzeni w dniu 4 marca 2016 roku  na walnym zebraniu wyrażają Koledze  swoją wdzięczność  za poświęcony czas i  zaangażowanie  w przygotowanie i realizację programu Spotkania Pokoleń Absolwentów naszej Szkoły  we wrześniu 2015 roku. Dzięki Koledze (Koleżance) uroczystości mogły zyskać  odpowiedni kształt i oprawę  pozostawiając uczestnikom  niezapomniane wrażenia.

skierowano do Jarosława Barwickiego, Pawła Chmielewskiego, Andrzeja Domonia, Moniki Henke-Wrońskiej, Bożeny Hetman, Jagody Jóźwiak, Darii Maroń-Ptak, Krzysztofa Myślińskiego, Ryszarda Ostachowskiego i Wiesławy Stajury.

Szczególne wyrazy podziękowania prezes przekazała całemu zarządowi stowarzyszenia, który angażował się w przygotowania Spotkania Pokoleń od pierwszego otwartego zebrania, które miało miejsce jesienią 2014 r.

 

 

 

 

 

Galeria: