Relacja z benefisu Zdzisława Antolskiego

28 pażdziernika, w foyer Teatru im. S. Żeromskiego, w gronie żeromszczaków, kolegów twórców, przyjaciół, nauczycieli i czytelników, przy lampce  wina nasz kolega Zdziaław Antolski, pisarz i poeta, świętował jubileusz swojego sześćdziesięciolecia oraz  wydania nowego tomu opowiadań „Furtka w czasie”. Spotkanie zgromadziło gości ściągających licznie nawet spoza kieleckich rogatek. Były laudacje od kolegów pisarzy, listy i wspomnienia przyjaciół, wychowawczyni z liceum prof.Urszuli Przeździk, gratulacje od Marszałka Województwa Adama Jarubasa, przekazane przez Dyrektora Wydzialu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Jacka Kowalczyka.

Była  prezentacja rodowej genealogii, stworzona przez Leszka Dziedzica z Muzeum Historii Kielc, która szczegółowością zaskoczyła samego Jubilata. Poznaliśmy charakter Zdzicha odczytany przez grafologa z wierszy, pisanych kiedyś ręcznie. Dwa, wybrane przez pisarza, przeczytała Ewa Pietrzyk, świeżo upieczona absolwentka i syn pisarza, Adam. Słuchaliśmy piosenek ze szkolnych lat w wykonaniu niegdysiejszego duetu harcerzy Błękitnego Szczepu Dzieci Gór-Leszka Osterczego i Piotra Frankowicza. Sonatę Mozarta  zagrała pianistka, absolwentka, Joanna Pietrzyk, a taniec  hiszpański Grandosa gitarzysta  i absolwent, Jakub Pyczek.

Fragment groteskowego opowiadania „Jubileusz”, zamykającego nowo wydany tom opowiadań, brawurowo odczytał aktor kieleckiego Teatru, Mirosław Bieliński. O wyzwaniach, jakie opowiadania stawiały przed ilustratorem, opowiedziała autorka rysunków koleżanka Danuta Jaroszyńska-Ziach. Wszystkie rysunki zamieszczone w książce, można było także zobaczyć na towarzyszącej spotkaniu prezentacji.  Literacką drogę jubilata scharakteryzowała obserwująca tę twórczość od lat badaczka, literaturoznawca, Anna Kurska.

No i były oczywiście komentarze samego twórcy , które umiejętnie wywoływał prowadzący spotkanie Andrzej Konopacki. A na koniec można było otrzymać od Jubilata autograf na nowym tomie opowiadań, sprezentowanym przez Stowarzyszenie wszystkim uczestnikom spotkania .

W tym miejscu serdecznie dziękujmy  w imieniu Zarządu Stowarzyszenia i w imieniu Jubilata wszystkim absolwentom, zaangażowanym w wydanie tomu „Furtka w czasie” oraz  przygotowującym spotkanie w Teatrze. Dziękujemy też Teatrowi za życzliwość i pomoc.

Prezentowane zdjęcia wykonała koleżanka Dagmara Mazurek.

Galeria: