Przyszłość Wzgórza Karscha

Towarzystwo Przyjaciół Kielc, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Centrum Dizajnu  organizują 23 maja o godz. 18.00 w Instytucie Dizajnu w Kielcech ( ul. Zamkowa 3, teren dawnego więzienia ) publiczną dyskusję poświęconą niejasnym planom zagospodarowania Wzgórza Karscha. Poniżej przekazujemy informację i apel organizatorów: Wzgórze Karscha to miejsce szczególne na mapie śródmieścia Kielc – bardzo ważne i ze względów historycznych i architektoniczno-urbanistycznych. I jednocześnie dotąd nieprawdopodobnie zaniedbane. Miejsce, w którym stykają się interesy prywatnych właścicieli z interesami miejskiej społeczności związanymi z jednej strony z obowiązkiem ochrony lokalnego dziedzictwa oraz krajobrazu, z drugiej - z potrzebą dbania o jakość zagospodarowania przestrzennego reprezentacyjnej części śródmieścia. Dziś mamy mocny konflikt między tymi interesami, bo właściciele terenu są zdeterminowani, by od strony placu Piłsudskiego wybudować… supermarket.
Jesteśmy przekonani, że w tej sprawie potrzebna jest publiczna dyskusja z udziałem właścicieli terenu, przedstawicieli władz miasta, służb konserwatorskich, urbanistów, architektów, historyków, społeczników, dziennikarzy.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
Jakie wartości winniśmy tam chronić?
Jak pogodzić sprzeczne interesy?
Jak powinna wyglądać aktywna rola miasta (przede wszystkim kwestia władztwa planistycznego ale też i ewentualności odkupienia terenu)?
Co z pozostałości historycznej zabudowy należy pozostawić?
W jaki sposób zagospodarować pozostałości browaru i dworek oraz jak zabudować komercyjnie zamknięcie pierzei reprezentacyjnego placu Piłsudskiego, tak „by wilk był syty i owca cała”?
Zajmijmy się tym dziś, byśmy jutro nie żałowali zaniechania.
Zapraszamy do dyskusji (a architektów dodatkowo do poprzedzających dyskusję przemyśleń na temat potencjału tego obszaru)!