Przypominamy postać absolwenta Eugeniusza Kernera

Eugeniusz Kerner pochodził z rodziny niemieckiej, która osiedliła się w Białogonie za czasów działalności na Kielecczyźnie Stanisława Staszica. Urodził się 18 XI 1903 w Białogonie, zmarł 12 XII 1993 w Kielcach. Spoczywa na cmentarzu w Białogonie.                                                                                                            Po ukończeniu szkoły powszechnej w Białogonie uczył się w Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach, czyli w naszej szkole.W wieku 17 lat, z grupą kieleckich  harcerzy wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w bitwie pod Warszawą dowodził grupą 60 harcerzy przy Armii Hallera. Ukończył  Wydział Pedagogiczno-Filozoficzny Uniwersytetu Poznańskiego, został nauczycielem w Białogonie, Łęczycy i Słupczy. Po ukończeniu  Szkoły Podoficerskiej w Śremie służył w Wojsku Polskim  ( Armia „Poznań”) w latach 1930-39. Został awansowany na stopień oficerski. Uczestniczył w kampanii wrześniowej (kpt.) m.in. w bitwach nad Bzurą i pod Sochaczewem, w obronie Warszawy, a w końcowej fazie wojny w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga walczył w bitwie pod Kockiem.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej wrócił do Kielc.Już w listopadzie 1939 roku założył Polską Tajną Grupę Wychowawczą „Oset” . Używał pseudonimów: "Kazimierz", "Młot", "Balcerowski Janusz". Od 1943 r. działał w NSZ; w roku 1944 już w stopniu mjr NSZ, z nominacji Komendy Głównej dowodził 204 pp. NSZ Ziemi Kieleckiej im. Ignacego Paderewskiego, na bazie, którego utworzono Brygadę Świętokrzyską NSZ. Po powstaniu Brygady wrócił  do Kielc zostając szefem sztabu Okręgu V. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej na Kielecczyznę zgłosił się do LWP, walczył o Wał Pomorski. Po wykryciu przynależności do NSZ został ze stopnia pułkownika zdegradowany, aresztowany i wyrokiem z lutego 1948 roku skazany na karę śmierci.Zamieniono ją na na więzienie, z którego wyszedł po 20 miesiącach.W latach 60. został zrehabilitowany, przywrócono mu stopień wojskowy, a w niedługim czasie MON awansowało go do stopnia generała brygady w stanie spoczynku.

Był współzałożycielem Drużyny Harcerskiej w Białogonie; prezesem  honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Oddziału w Kielcach Okręgu Świętokrzyskiego.
 
Źródło: m.in. Jerzy Jaxa-Maderski „Na dwa fronty. Brygada Świętokrzyska NSZ”, strona Domu Harcerza w Białogonie