Program obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach i okolicy

1 kwietnia 2019 r.na konferencji prasowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej został przedstawiony program obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przygotowany przez Społeczny Komitet zrzeszający 13 instytucji i stowarzyszeń .Nasze stowarzyszenie zorganizowało cztery wydarzenia:

1. Otwarte dla wszystkich zainteresowanych Gustawem Herlingiem-Grudzińskim spotkanie wspomnieniowe „ Gustaw Herling-Grudziński wśród żeromszczaków” będzie  prezentowało  związki i relacje uczniów oraz absolwentów liceum z pisarzem. Wspomnienia  obejmą czasy szkolne oraz późniejsze kontakty absolwentów aż do roku 2000 r. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia  o godz. 18.00  w gościnnych progach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, gmachu dawnej siedziby szkoły. Rozpocznie je prezentacja prac konkursowych dotyczących twórczości Herlinga-Grudzińskiego wykonanych przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

2. We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zapraszamy 17 maja br. do siedziby biblioteki na dwa wykłady i dyskusję panelową z udziałem znawców życia i twórczości Herlinga-Grudzińskiego. Pierwszy wykład, prof. Zdzisława Kudelskiego, zatytułowany „ Gustaw Herling-Grudziński a ”Kultura > paryska<” dotyczy współpracy pisarza z najważniejszym emigracyjnym pismem polskim, miesięcznikiem wydawanym przez Instytut Literacki Jerzego Giedroycia. Został przygotowany w dużej mierze z myślą o młodzieży szkół średnich i studentach. Odbędzie się w sali konferencyjnej biblioteki o godz. 10.00. Drugi wykład zostanie wygłoszony również 17 maja br. przez prof. Włodzimierza Boleckiego o godz. 12.00. Dotyczyć będzie  „Dzieł zebranych” wydawanych przez Wydawnictwo Literackie pod redakcją profesora oraz nowych ustaleń badawczych. Wykład został przygotowany m. in.  z myślą  o starszych czytelnikach: studentach UJK, polonistach, humanistach. O godz. 18.00 odbędzie się dyskusja panelowa poprowadzona przez dr Irenę Furnal, w której wezmą udział  Marta Herling, córka pisarza i obaj wykładowcy. Program został przygotowany dzięki finansowej pomocy Urzędu Województwa Swiętokrzyskiego.

3.Stowarzyszenie patronuje spacerowi kieleckimi śladami pisarza, zaplanowanemu na 1 czerwca,  sobotę, w godz. 11.00-13.00. Poprowadzi go dr Irena Furnal.

4. Patronujemy też konkursowi literackiemu skierowanemu do młodzieży szkół technicznych i liceów z Kielc i powiatu kieleckiego. Będzie polegał na napisaniu pracy , której temat brzmi;  “Smutek, żal, nadzieja… - jakie uczucia i refleksje towarzyszą dziś młodemu czytelnikowi opowiadania “Wieża” Gustawa Herlinga - Grudzińskiego?” Konkurs przygotowuje WBP i mgr Małgorzata Miazga z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w WBP 3 czerwca br.

Dwa ostatnie wydarzenia realizowane są z finansową pomocą Starostwa Powiatowego.

Informacjie o programie można znależć na stronie Radia Kielce, TVP3 i Echa dnia: http://www.radio.kielce.pl/post-84004

https://kielce.tvp.pl/41999003/upamietnia-wybitnego-pisarza-bogaty-w-wydarzenia-rok-imienia-gustawa-herlingagrudzinskiegoprogram/ar/14015109

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/rok-herlingagrudzinskiego-w-kielcach-regionie-pelny-program/ar/14015109

Galeria: