Profesor Zdzisław Jerzy Adamczyk Honorowym Członkiem naszego Stowarzyszenia

10 maja 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w obecności zgromadzonej młodzieży prezes naszego Stowarzyszenia,  Zofia Pietraszek, z pełniącym obowiązki przewodniczącego Kapituły Stowarzyszenia kolegą Jerzym Danielem nadali  profesorowi Zdzisławowi Adamczykowi godność honorowego członka Stowarzyszenia oraz wręczyli złotą odznakę  w uznaniu wysiłków  Profesora w pogłębianiu wiedzy  na temat życia i twórczości ucznia i patrona naszej szkoły Stefana Żeromskiego. Dziękując Profesor zwrócił uwagę na fakt, iż to że Żeromski został pisarzem, było jego zasługą, ale wszystko, co go w młodości w Kielcach ukształtowało zawdzięczał szkole. Poniżej zamieszczamy zdjęcia utrwalające tę chwilę.

Uroczystość  poprzedziła  wykład Jerzego Adamczyka na temat młodości szkolnej i studenckiej młodzieży ukazanej w Dziennikach Stefana Żeromskiego, który dbył się sprowokowany wydanym właśnie pod redakcją naukową Profesora tomem pism Żeromskiego. Zawiera on pierwszą część dzienników z lat 1882-1883. Przyszły pisarz zaczął je prowadzić mając lat 18, skończył w 1891 mając lat 27. Pierwszego wpisu dokonał 19 maja 1882 roku sprowokowany zachętami polonisty Antoniego Gustawa Bema, by utrwalać wydarzenia i ludzi.: Dzienniczek taki będzie jakby stróżem każdego kroku, będzie rozwijał myśl i kiedyś w starości przedstawi obfity materiał do zaczerpnięcia i przypomnienia tysiąca faktów z szczęśliwych lat młodości. Dla Żeromskiego stał się też szkołą kształtującą go jako pisarza.   

Zapis spostrzeżeń Żeromskiego dotyczących Kielc, poczynionych w Dziennikach. zestawionych z sondą uliczną na temat pisarza przeprowadzoną w 2021 roku możemy posłuchać w formie słuchowiska pod linkiem : https://www.youtube.com/watch?v=n1NXLxIt81Y

 

Galeria: