Pożegnanie Zbigniewa Kuderowicza

27 kwietnia br. zmarł Zbigniew Marcin Kuderowicz, filozof,  historyk i etyk, profesor nauk humanistycznych, maturzysta z 1950 roku. Urodził się w 1931 r. w Kielcach. W 1978 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk humanistycznych. Najpierw pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a  od 1985 do 2007 roku w  filii Uniwersytetu Warszawskiego  w Białymstoku, przekształconej potem w Uniwersytet w Białymstoku prowadząc Katedrę Filozofii.  Został pochowany 30 kwietnia na Cmentarzu Starym w Kielcach.