Pożegnanie koleżanki Barbary Pióro z domu Górczyńskiej

Ze smutkiem dowiedzieliśmy się o odejściu Barbary Pióro z domu Górczyńskiej. Basia uczyła się w klasie D. Maturę zdawała w 1975 roku. Pochodziła z rodziny żeromszczaków- jej tata , Jan Górczyński, i jego brat bliźniak, Wacław byli uczniami ostatniego przedwojennego rocznika maturzystów. Oba jto czynni sportowcy, należacy do Szkolnego Klubu Sportowego " Rejak".