Pożegnanie jesieni

Ostatnie jesienne widoki zarejestrowane przez kolegę Jacka Jopowicza.