Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Pani Profesor Krystyny Zaborowskiej,

nauczycielki biologii w naszej szkole w latach 1969-1986.

Była osobą cierpliwą, stanowczą, bardzo wymagającą, przede wszystkim od siebie.

To właśnie dzięki tym cechom, a także nauczycielskiej pasji i zaangażowaniu wykształciła

i wychowała pokolenia lekarzy, biologów i miłośników natury.

"Szła przez świat i światu dawała kształt przez swoje czyny".

 

Pożegnanie Pani Profesor Krystyny Zaborowskiej odbędzie się w sobotę dnia 1.08.2020
o godzinie 11.00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu w Cedzynie.
 
Zarząd Stwarzyszenia "Żeromszczacy".