Post scriptum do Walnego Zebrania cz.2.

Członkowie Stowarzyszenia zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym  w dniu 31.03.2017 r. po wysłuchaniu sprawozdań z pracy wszystkich ciał Stowarzyszenia udzielili  ustępującemu zarządowi absolutorium ( sprawozdanie z pracy zarządu zamieszczamy na końcu wpisu). Dokonali wyboru władz na nową kadencję obejmującą lata 2017-2020. Nowym prezesem został kolega Ryszard Ostachowski, inżynier, doktor nauk technicznych, absolwent sławnej klasy IV d z rocznika maturalnego 1971.

Do zarządu weszli: Witold Smaga- wiceprezes, Włodzimierz Jandała - skarbnik, Lila Winiarska-Mancini-sekretarz oraz członkowie: Małgorzata Mazur, Andrzej Dąbrowski i Tomasz Rutczyński. Komisja Rewizyjna bedzie pracowała w składzie: Piotr Szafraniec - przewodniczacy i członkowie: Monika Głowacka oraz Tomasz Gondek; Sąd Koleżeński stanowią; Adam Massalski-przewodniczacy oraz członkowie: Mariola Stąpór, Agnieszka Woźnicka, Marcin Horodyski, Szymon Żaba-Żabiński.

Uczestnicy zebrania wystosowali do Kolegi Pawła Pierscińskiego wierszowane pozdrowienia i życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Podjęto decyzję o zorganizowaniu w roku 2020, zgodnie ze zwyczajowym harmonogramem, Spotkania Pokoleń, a w 2025  Zjazdu z okazji 300-lecia Szkoły. Nie uda się bez Państwa  pomysłów i pomocy.

 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia od 11 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.

W czasie trwania kadencji zarząd pracował w składzie Magdalena Helis-Rzepka –prezes, Małgorzata Mazur-  wiceprezes, Tomasz Gondek– skarbnik, Piotr Szafraniec  – I sekretarz, Mariola Stąpór - II sekretarz, członkowie: Tomasz Rutczyński i Szymon Żaba-Żabiński.

Wypracowaliśmy podział stałych zadań, nieokreślonych statutowo, w sposób następujący:

Do moich należało, prowadzenie obsługi 3 stypendiów przyznawanych przez Stowarzyszenie, czyli dla uczniów z pasją im. Ireny Znojkiewicz istniejącego od kwietnia 2008 r, socjalnego im. Marii Lewickiej istniejącego od czerwca 2014 r. i językowego w szkole j. angielskiego The Guides istniejącego od września 2015. Dwa ostatnie powstały w czasie trwania bieżącej kadencji. Stypendia zostały ustanowione i są fundowane odpowiednio przez absolwentów: Macieja Znojkiewicza, Annę, Magdalenę i Joannę, córki profesor Marii Lewickiej oraz Barbarę Brożynę; redagowałam też naszą stronę internetową.

Kol. Małgorzata Mazur zajęła się organizacją spotkań noworocznych i składaniem kwiatów pod tablicami pamięci przed oboma budynkami szkoły w dniu 1 listopada,

kol. Piotr Szafraniec prowadzeniem elektronicznej  dokumentacji organizacji i przygotowaniem  kart świąteczno-noworocznych,

kol. Mariola Stąpór prowadziła dokumentację i korespondencję papierową, koordynowała też udział stowarzyszenia w kweście na Cmentarzu Starym 1listopada.

Kol. Tomasz Rutczyński prowadził sprawy „pamięci” czyli gromadził dokumentację dotyczącą cmentarzy oraz organizował nabożeństwo w intencji przeszłych pokoleń żeromszczaków w kolejnych latach 2 listopada w kościele pw. Trójcy Św. Dokumentował też  fotograficznie  wydarzenia i działania  stowarzyszenia.

Kol. Szymon Żaba-Żabiński, prowadził elektroniczną korespondencję z absolwentami, współtworzył stronę internetową i opracowywał graficzne wręczane dyplomy i listy gratulacyjne.

Wszyscy angażowaliśmy się w bieżące działania, większość realizując zespołowo.

Rodzaj prowadzonej działalności

I. Udział w życiu szkoły.

1.Przyznanie w porozumieniu z nauczycielami i dyrekcją szkoły wszystkich trzech stypendiów.

a) Jednorazowe stypendium im. Ireny Znojkiewicz w roku szkolnym 2015/16 na kwietniowej uroczystości zakończenia nauki uczniów klas maturalnych otrzymali: 5. abiturientów i zespół Teatru Szkolnego [ czyli: Zuzanna dziedzic ( humanistka, społecznik, matematyk ), Jkub Janaszek ( humanistycznie uzdolniony matematyk, społecznik), Jędrzej Pawlak ( instruktor harcerski, społecznik, dźwiękowiec i filmowiec), Marta Maciejewska ( sportsmenka- dyscyplina strzelectwo), Katarzyna Zinin ( tancerka), z przeznaczeniem na warsztaty teatralne 10-osobowy zespół Teatru Szkolnego w składzie: Kacper Banasik, Zuzanna Ciosmak, Jakub Janaszek, Maciej Kęcki, Katarzyna Kowalik, Katarzyna Lichwała, Nikol Olak, Klara Pikus, Dandra Stepień, Weronika Zwierzyńska

W marcu br ( 2017) przyznaliśmy kolejnych 6, których wręczenie przed stowarzyszeniem. Otrzymali je: Jakub Raduszewski, społecznik-wolontariusz, dawca krwi, instruktor harcerski, drużynowy, sportowiec -szachy, biegi przełajowe, geograf -uczestnik finałów Olimpiady Geograficznej i o Diamentowy Indeks AGH  

 Sandra Stępień ( graficzka, plastyczka, aktorka Teatru Szkolnego, laureatka Okręgowej Olimpiady z Historii Sztuki);

 Kacper Tomaszewski ( aktywny harcerz, instruktor Hufca-Południe, drużynowy, członek szkolnego Klubu Historycznego prowadzący lekcje historyczne w wielu szkołach, uczestnik uroczystości patriotycznych, współpracujący ze stowarzyszeniem, rozprowadzający w poczcie sztandarowym szkoły, szkolny nagłośnieniowiec );

 Kacper Rzymkiewicz  i Katarzyna Ziętarska ( społecznicy, liderzy szkolnych  inicjatyw i projektów angażujących  młodzież w życie społeczne,  realizowanych dla i z młodzieżą szkoły)

 Patryk Warchoł (  organizator życia szkolnego, pełen pomysłów i energii członek samorządu szkolnego, uczestnik kolejnych etapów olimpiad historycznych)

 

b) Stypendium im. Marii Lewickiej wypłacane co miesiąc zostało przez fundatorki na wniosek szkoły przedłużone we wrześniu ubiegłorocznej stypendystce. Ma ono znaczenie ekonomiczne i psychologiczne, uczennica kl.2 z sukcesami udziela się w życiu naukowym  i społecznym szkoły;

c) Kontynuowane stypendium językowe objęło po wrześniowym egzaminie kwalifikacyjnym kolejną wytypowaną przez nauczycieli szkoły uczennicę z klasy 2, Paulinę Głowacz .

2. W uroczystościach zakończenia nauki uczniów klas trzecich w czerwcu 2016 r. wzięli udział absolwenci: Krzysztof Degener członek założyciel i przewodniczący kapituły stowarzyszenia, Piotr Szafraniec i  Magdalena Helis-Rzepka. Gościem specjalnym była profesor Lidia Mróz, która przekazała szkole swój portret namalowany przed laty  przez prof. Danutę Sobczak-Michałowską. Tradycyjnie, olimpijczycy zostali wyróżnieni monografiami szkoły, artyści monetami Stowarzyszenia, a stypendyści  księgą pamiątkową.

3. W październiku koledzy historycy Adam Massalski, Jerzy Szczepański i Tomasz Rutczyński który gromadzi informacje o miejscach pochówku nauczycieli i absolwentów, dzielili się swoją wiedzą na godzinach wychowawczych z uczniami klas pierwszych i drugich opowiadając o znamienitych absolwentach i nauczycielach spoczywających na kieleckich cmentarzach, także  wspominając swoich Kolegów i Profesorów. Chcieliśmy w ten sposób  pomóc uczniom szkoły świadomie podjąć  naszą inicjatywę odwiedzania mogił ich poprzedników  i zapalania światełka pamięci. Sami zapalamy co roku znicze i składamy kwiaty na mogiłach nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz pod tablicami pamięci przed oboma budynkami szkoły. ( o czym wspomninałam)

4. W kweście prowadzonej na Cmentarzu Starym uczestniczyło w tym roku 7. uczniów, cywilny nauczyciel, oraz absolwenci; Lila Winiarska-Mancini, Małgorzata Sobieraj, Anna Zielińska, Danuta Świat, Małgorzata Mazur, Mariola Stąpór, Andrzej Barwicki, Andrzej Dąbrowski, Piotr i Monika  Szafrańcowie.

5. Szkolne Koło Historyków Sztuki prowadzone przez współpracującą ze Stowarzyszenim prof. Katarzynę Niewęgłowską wspomogliśmy kwotą 535 zł. z aukcji szkolnych grafik, przeprowadzonej przez kol. Krzysztofa Ostachowskiego w czasie spotkania noworocznego. Krzysztof zastąpił Rysia Ostachowskiego, prowadzącego podobne aukcje w latach poprzednich. Pieniądze koło przeznaczyło na wycieczkę edukacyjną do Krakowa.

6. Na prośbę samorządu klasowego  kwotą 150 zł wspomogliśmy wycieczkę kl. 2h do W-wy. Uczniowie m.in. odwiedzili grób S. Żeromskiego.

7. W lutym z inicjatywy stowarzyszenia z uczniami szkoły spotkali się tłumacze nowego przekładu „Mistrza i Małgorzaty” M. Bułhakowa, absolwentka szkoły Leokadia Styrcz-Przebinda i jej syn Igor, uczestniczący w zespole tłumaczy powiesci.

8. W pracach związanych z modernizacją budynku i budową hali sportowej wspomagają szkołę kol. architekci Alicja Bojarowicz i Jolanta Stefańska-Amerek.

 

II. Działania skierowane do absolwentów – życie koleżeńskie i stowarzyszeniowe

1. Odbyliśmy trzy wycieczki ;

a) w czerwcu pieszą do Chęcin i Żabieńca z odwiedzinami Centrum Geologicznego, którą przygotowali koledzy Adam Massalski i Piotr Szafraniec, powrotny transport organizował Tomasz Gondek. Naszymi przewodnikami byli od strony historycznej kol. Adam Massalski, archeologicznej kol. Waldemar Gliński oraz regionalistycznej jeden z największych znawców regionu Cezary Jastrzębski, a także gospodarz Chęcin, kol. burmistrz Robert  Jaworski. Wyprawę skończyliśmy inicjowanymi przez kolegów Leszka Osterczego i Piotra Frankowicza śpiewami przy ognisku w gościnie na działce u kol. Adama. W wycieczce uczestniczyło 30 osób.

b) w październiku w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem kol. Jacka Jopowicza przeszliśmy do jeziorek po kilku wzniesieniach Pasma Posłowickiego, odkrywając jego historyczno-przyrodniczo-geologiczne  uroki i kończąc spacerowycieczkę ,wg. nazewnictwa Jacka, na Stadionie.

c) w listopadzie odbyliśmy wycieczkę do ciekawych miejsc w Warszawie.  Zaczęliśmy od odwiedzin w rocznicę pogrzebu ( właściwie 3 dni później ) grobu S. Żeromskiego. Zobaczyliśmy Plac Saski, a w Parku Miniatur w gmachu Landaua w technologii 3D odbylismy po nim wirtualną przejażdżkę dorożką. Byliśmy w nowym BUW-ie i w Centrum Nauki Kopernik, a także na projekcji „Na skrzydłach marzeń” w Planetarium. Z warszawską sekcją absolwentów było nas 23 osoby. Dwie ostatnie wycieczki zrelacjonował na naszej stronie internetowej wierszem kol. Janusz Komorowski.

 Przypomnę, że w  czasie obecnej kadencji w roku 2014 odbyła się  wycieczka piesza do Oblęgorka i autokarowa warszawskim szlakiem S. Żeromskiego.

2. Spotkania.

  1. 2 września w gonie szczęśliwej 13. tradycyjnie obchodziliśmy imieniny Stefana Patrona połączone z 200 rocznicą powołania w Kielcach szkoły Akademiczno-Górniczej. Z tej okazji w parku im. St. Staszica, w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego spotkaliśmy się z kol. Andrzejem Barwickim, autorem książki „Staszic, czyli jak powstała Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach”. Był z nami członek honorowy stowarzyszenia dyr.-emeryt Marian Szczepanek.
  2. 2 listopada spotkaliśmy się w kościele p.w. Trójcy św. na Mszy św. sprawowanej jak co roku w intencji pokoleń żeromszczaków przez księży absolwentów Jarosława Jagiełłę i Józefa Smulczyńskiego, alumnów Jarosława Góralskiego i Wojciecha Rutczynskiego z udziałem wychowanków prof. K. Pojawskiej z kl. 4D z roku 1972- Lecha Borowieckigo, Andrzeja Dąbrowskiego i Tomasza Rutczyńskiego oraz uczniów; Marii Zapały i Kacpra Tomaszewskiego. Była z nami również córka dyr. J. Strasza , tłumaczka i publicystka Danuta Strasz-Cirlić.
  3. 13 stycznia 2017 rozpoczęliśmy Nowy Rok spotkaniem w restauracji „Stangret” na Stadionie. Muzycznym akcentem wieczoru był występ piosenkarki, koleżanki Ilony Sojdy, której wcześniej pomagaliśmy w wydaniu płyty „Śnił mi się raj”. O aukcji grafik wspominałam. W spotkaniu wzięło udział 37 osób.
  4. 17 lutego 2017 r. zorganizowaliśmy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej otwarte spotkanie z tłumaczami „Mistrza i Małgorzaty” M. Bułhakowa, w którym uczestniczył też trzeci tłumacz, filozof idei, rusycysta Grzegorz Przebinda. Rozmawiała z nimi przezes Magdalena Helis-Rzepka. Na miejscu można było nabyć egzemplarze książki.
  5. 13 marca 2017r. w Muzeum Historii Kielc zorganizowaliśmy spotkanie z kolegą archeologiem Waldemarem Glińskim na temat wyników jego ostatnich  badań archeologicznych dotyczących królewskiego zamku w Chęcinach. Odbyło się na specjalne życzenie uczestników wycieczki do Chęcin. Wykład-gawęda bogato ilustrowany slajdami zgromadził  25 osób.
  6. Nasi przedstawiciele uczestniczyli też w spotkaniach jako goście. Małgorzata Mazur i Mariola Stąpór w czerwcu z pisarką Barbarą Wachowicz w Ciekotach, we wrześniu wielu z nas w griloognisku rocznika matury 1971. W listopadzie w jubileuszu 45-lecia pracy twórczej kol. Zdzisława Antolskiego i promocji tomiku „Ojczyzna papierowych żołnierzyków” udział wzięli m.in. Magda Helis-Rzepka, Janusz Komorowski i Jerzy Daniel; w grudniu uczestniczyliśmy w promocji tomu reportaży „Bruzdy” J. Daniela, a w styczniu 2017 w prezentacji tomu szkiców kol. S. Żaka dotyczących pisarza Witolda Gombrowicza, w lutym w Muzeum Historii Kielc słuchaliśmy kolegi Andrzeja Zagnieńskiego leśnika mówiącego czym dokarmiać ptaki zimą; w WDK wysłuchać mogliśmy koncertu pianistki, absolwentki Joanny Pietrzyk, w marcu w Muzeum Dialogu Kultur wykładu kol. Anny Myślińskiej  na temat „Komunikacji obrazowej polskiego społeczeństwa” , a  w Teatrze im. S. Żeromskiego mogliśmy obejrzeć ostatnie przedstawienie Teatru Szkolnego, sztukę B. Koltesa „Roberto Zucco”.                  
  7. 3.Dużym przedsięwzięciem było wydanie kalendarza na rok 2017. Został wydany w dwóch formatach-ściennym ( B4) i biurkowym (A5) w nakładzie po 150 egzemplarzy. Nosi tytuł  "Kielce, miasto wyobrażone, miasto zapamiętane" i pokazuje miasto widziane oczami uczniów i absolwentów szkoły. Grafiki  kalendarza, powstały w trakcie warsztatów prowadzonych z uczniami w Muzeum Historii Kielc przez nauczyciela  Katarzynę Niewęgłowską i kustosza Muzeum, naszą absolwentkę Darię Maroń-Ptak. Dopełniają go cytaty przywołujące obrazy miasta zachowane w pamięci absolwentów, których wyboru dokonali absolwenci: Kazimiera Zapałowa, Magdalena Helis-Rzepka i Maciej Rzepka.  W pracach wydawniczych uczestniczyli  członkowie zarządu Małgorzata Mazur, Mariola Stąpór i Tomasz Rutczyński, Projekt graficzny wykonały Katarzyna Niewegłowska,  Magdalena Helis- Rzepka i drukarnia Jawist naszego absolwenta Krzysztofa Chmielarskiego. Organizacją kolportażu zajęła się kol. wiceprezes.

4.Inne działania:

a) W październiku życzenia nauczycielom w dniu ich święta składał kol. Szymon Żaba-Żabiński .

Życzenia świąteczne i noworoczne składaliśmy na kartach zaprojektowanych przez absolwentkę Maję Szafraniec, słowami ułożonymi przez kol. Jolę Stefańską-Amerek.

b) Prof. Stanisławowi Adamczakowi kol. Małgorzata Mazur i Tomasz Gondek przekazali razem z  dyr. Szkoły list z podziękowaniem za okazywaną nam  przyjaźń i pomoc w czasie pełnienia przez niego funkcji Reaktora Politechniki Świętokrzyskiej.

Z okazji jubileuszu 50 lat pracy naukowej skierowaliśmy w imieniu stowarzyszenia razem z Dyr. Szkoły list gratulacyjny do absolwenta kol. prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka, chemika z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

b) Członkowie zarządu i stowarzyszenia byli obecni w ostatnich pożegnaniach: profesorów: Marii Jelińskiej, Marty Kozikowskiej (obie żegnał słowami wspomnienia kol. Sławek Rogowski),  Stanisława Wolnego, Urszuli Przeździk ( którą żegnała Magda Helis-Rzepka), Wiesławy Pypeć oraz absolwentów: Zdzisława Ułasiewicza, Zdzisławy Sowińskiej-Stojek, Michała Łapińskiego, Bolesława Helisa, Janusza Purskiego, Katarzyny Staweckiej, Wojciecha Pawluska, Alberta Ślefarskiego.

c) Na stronie Stowarzyszenia publikujemy nadsyłaną korespondencję, zdjęcia pokazujące ciekawe miejsca i ludzi, których autorami są Jacek Jopowicz, Maciej Znojkiewicz, Tomasz Rutczyński, Andrzej Domoń, Dagmara Głodowicz-Mazurek, Magdalena Helis-Rzepka

d) Kolegom i koleżankom z maturalnych roczników 1966 i 1986 na ich jubileuszowe spotkania sprezentowaliśmy nasze wydawnictwa. Oba roczniki wspomogły kasę stowarzyszenia. Szczególne zasługi mają w tym względzie kol. Iza Marcinkowska i kol. Janusz Komorowski

e) Wymieniliśmy 2 zużyte pieczątki stowarzyszenia i odnowili zapas emblematów pamięci.

f) Przypomnę na zakończenie, że do istotnych działań realizowanych w latach ubiegłych było zorganizowanie obchodów 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego przez wydanie almanachu Żeromszczak z komiksowymi wersjami utworów Żeromskiego i spotkania przedstawicieli młodzieży z 3 szkół im. S. Żeromskiego z naszą młodzieżą i absolwentami  w Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego w 2014 r, oraz angażująca nie tylko zarząd organizacja Spotkania Pokoleń w 2015r  i wydanie książki kol. Jerzego Daniela poświęconej kolegom szkolnym S. Żeromskiego  „ Wierni sobie”.

Na koniec pragnę bardzo podziękować wszystkim członkom zarządu za owocną współpracę,  i powtórzę jeszcze raz:

dziękuję  wszystkim Państwu za życzliwość i pomoc, z jaką spotkałam się w ciągu 15 lat mojej pracy we władzach Stowarzyszenia, za przyjaźń, którą wielu z Was mnie obdarzyło. Dziękuję, że mogłam bezpośrednio i korespondencyjnie poznać tyle niezwykłych osób. Dzięki Wam Stowarzyszenie stało się ważną częścią mojego życia, a „moja” szkoła przekroczyła zdecydowanie czas czterech uczniowskich lat. Serdecznie dziękuję Wszystkim, z którymi dane mi było współpracować. Jeśli tylko będę mogła w przyszłości w czymś pomóc, proszę na mnie liczyć.

 

Magdalena Helis-Rzepka

             prezes
 

Galeria: