Poparcie dla nauczycieli

Poparcie dla nauczycieli.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego

w Kielcach "Żeromszczacy"wspiera nauczycieli w ich dążeniach do

godnego wynagrodzenia za trudną i odpowiedzialną pracę.

Wyrażamy ubolewanie, że nie udało się nauczycielom uzyskać porozumienia

i byli zmuszeni wkroczyć na drogę strajku.

Jako absolwenci jesteśmy szczególnie zainteresowani utrzymaniem

wysokiego poziomu kształcenia w naszej kochanej Szkole.

Nie będzie to możliwe bez stworzenia nauczycielom

właściwych warunków pracy, w tym również finansowych. 

 

                                                                                                                          Prezes Zarzadu

                                                                                                               Ryszard Ostachowski