Podziękowanie

Pierwszego listopada pod tablicami na starym i nowym gmachu Szkoły upamiętniajacymi nauczycieli

i wychowanków stanęły, jak w latach ubiegłych, kwiaty; na mogiłach profesorów, koleżanek i kolegów absolwentów zapłonęły znicze pamięci.

Wzięliśmy też udział w kweście na rzecz ratowania na naszych cmentarzach zabytkowych nagrobków.

Wszystkim - absolwentom i uczniom - dziękujemy za obecność.

Zarząd Stowarzyszenia