Poczet nauczycieli na 300- lecie szkoły

 

Żeromszczacy,

niemal 100 lat temu ukazało się dzieło stworzone przez byłych uczniów naszej czcigodnej szkoły: „Księga Pamiątkowa Kielczan 1856 - 1904  wydana z okazji Zjazdu b. wychowańców gimnazjum w Kielcach 7 i 8 września 1924 rok”

Gazeta Kielecka w numerze 36-ym z dnia 7 IX 1924 roku rozpływała się w zachwytach:

„ Bez chwalby czczej i przesady próżnej księga to rzeczy nieprzemożnych. - Właśnie ona.”

Nasi szkolni Koledzy spisali się znakomicie, gdyż pozostawili nam świadectwo swoich czasów. Dzięki nim nie poszli w zapomnienie ci wybitni Pedagodzy, dzięki którym kieleckie gimnazjum męskie nazywano „małą akademią”, a jego absolwenci mogli o swojej szkole napisać w księdze:

"Byli zaś w tej generacji szkolnej dziesięciolecia 1878—1888 ludzie, których nazwiska wymownie świadczą o fermencie umysłowym, o żywej atmosferze intelektualnej, jaka musiała panować w murach kieleckiej uczelni. „

Tę intelektualną atmosferę tworzyli m.in. Antoni Bem, Tomasz Siemiradzki, Józef Wabnek, ksiądz Teodor Czerwiński, Karol Witt, Roman Buczyński, Stanisław Szperl czy Feliks Rybarski i o nich właśnie możemy przeczytać noty biograficzne napisane przez ich uczniów.

 

Teraz pora na nas.

Na naszej drodze także stanęli kiedyś wybitni nauczyciele i jeżeli dziś uważamy się za ludzi kulturalnych i światłych, im to m.in. zawdzięczamy, ponieważ nas nie stłamsili, ale otworzyli na to co piękne, mądre i szlachetne. Teraz nasze pokolenie ma obowiązek dać temu świadectwo, bo kto jak nie my...?

Mamy już pierwszych chętnych:

Basia Brożyna podjęła się napisać swoje wspomnienia związane z Profesor Martą Kozikowską i Profesorem Janem Patulskim. 

Margherita Jagniątkowska obiecała „zmajstrować” z klasą IV c matura’77 jakąś opowieść o Profesorze Tadeuszu Juszczyku. 

I teraz pytanie - kto następny…?

Jesteśmy przekonani, że zgłoszą się osoby, które wiele zawdzięczają swoim Profesorom, a my wszyscy pomożemy im dostarczając materiały do napisania wspomnień: zdjęcia, anegdotki oraz własne albo zasłyszane gdzieś szkolne historie.

 

Wspomnienia i wszelką korespondencję prosimy nadsyłać na adres: zeromszczacy-kielce@wp.pl

 

 

Galeria: