Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka nosi imię Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Od 20 maja 2023 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach mieszcząca się w dawnym gmachu naszego liceum przy ul. Jana Pawła nosi imię pisarza i absolwenta Liceum Żeromskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Na uroczystość nadania imienia przybyła z Neapolu córka pisarza Marta Herling. W wydarzeniu uczestniczyli kieleccy literaci. Wśród gości obecni byli literaturoznawcy, badacze twórczości Herlinga-Grudzińskiego: Zdzisław Kudelski z KUL i Włodzimierz Bolecki z IBL PAN, żeromszczacy, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Liceum. Przybyła też kilkuosobowa delegacja uczniów z naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła  Msza Św. w intencji Patrona Biblioteki odprawiona przez biskupa Mariana  Florczyka,        w dalszej części uroczystości wystąpiła literaturoznawca dr Irena Furnal z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wskazując na zasadność wyboru pisarza na patrona Biblioteki, prof. Adam Massalski, nasz kolega absolwent, opowiedział o swoim spotkaniu z pisarzem przed laty w Kielcach, a córka pisarza podzieliła się  emocjami wywołanymi faktem nadania imienia jej ojca bibliotece mieszczącej się w szkole, do której uczęszczał.

Nasze Stowarzyszenie służyło Bibliotece Pedagogicznej pomocą w przygotowaniu tego wydarzenia.

M.H-Rz

zdjęcia przedstawione poniżej wykonał Wojciech Kardas z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. G.Herlinga-Grudzińskiego

 

Galeria: