Otwarcie wystawy w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Od 20 listopada 2019 r., w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, będzie można oglądać wystawę czasową, poświęconą Zygmuntowi Wasilewskiemu.

Celem wystawy będzie pokazanie aktywności Wasilewskiego na niwie politycznej, publicystycznej, a przede wszystkim regionalnej.

Wasilewski, prywatnie zięć Jana Karłowicza (etnologa i językoznawcy) i szwagier Mieczysława Karłowicza (kompozytora, dyrygenta, taternika),

był politykiem i człowiekiem niezwykle czynnym na wielu polach: był etnografem, bibliotekarzem, krytykiem literackim, historykiem

i historykiem literatury, publicystą, autorem rodzinnych wspomnień – i przede wszystkim był dziennikarzem,

a w latach 1892–1894 wspólnie ze Stefanem Żeromskim pracował w bibliotece w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu.

Był redaktorem naczelnym tygodnika Głos, pisma Słowo Polskie, pisma społeczno-politycznego Sprawa Polska, dziennika Przegląd Polski

Gazety Warszawskiej i Myśli Narodowej.

Mieszkając i pracując w Warszawie, redagował (przez kilkanaście lat) Pamiętnik Koła Kielczan – rocznik poświęcony historii i kulturze Kielecczyzny,

w każdym kolejnym tomie drukował swoje teksty odnoszące się do przeszłości miasta i regionu.

Przede wszystkim jednak zaangażował się w utworzenie w Warszawie Koła Kielczan, stowarzyszenia grupującego absolwentów kieleckiego gimnazjum,

zajmujących często wysokie stanowiska w nauce, szkolnictwie, kulturze, przemyśle, administracji – i z tej racji mogących wiele dla Kielc uczynić.

Wraz z Bolesławem Markowskim i Tomaszem Ruśkiewiczem doprowadzili do założenia i formalnego zarejestrowania Koła.

W latach 1930–1935 zasiadał w Senacie.

Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo Zygmunt Wasilewski – Stefan Żeromski. Korespondencja wzajemna (1890–1925).

Wystawę będzie można oglądać do 20 czerwca 2020 r.

kurator wystawy: Sylwia Zacharz

kordynator wystawy: Paulina Bies