Omne trinum perfectum-wszystko co potrójne jest doskonałe