Olimpiada "Zwolnieni z Teorii"

W roku szkolnym 2023/2024 Stowarzyszenie Żeromszczaków kolejny raz wspiera młodzież I LO w realizacji projektów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Organizatorem jest Fundacja Zwolnieni z Teorii, a jej patronatem Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Celem olimpiady jest motywowanie uczniów do podejmowania działalności społecznej. Poprzez organizację projektów społecznych jej uczestnicy przyczyniają się do poprawy życia w lokalnych społecznościach, zdobywają praktyczne kompetencje, np. wchodząc w rolę lidera zespołu. Pozwala im to zdobywać uniwersalne doświadczenie pracy zespołowej oraz przygotować się do wyzwań współczesnego rynku pracy. Z roku na rok olimpiada cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. W roku szkolnym 2023/24 nasi podopieczni z I LO realizują 5 projekt&oacute
;w: Młodzi dorośli - Projekt realizują Ola Chwalińska, Zuzanna Urbańska, Joanna Orłowicz, Maja Krześniak, Oliwia Magiera- uczennice klasy 3e oraz Maksym Brzeziński- uczeń klasy 3d. Niewystarczająca edukacja prozawodowa, brak wiedzy dotyczącej przebiegu studiów oraz nieznajomość realiów zawodowych sprawia, że wybór ścieżki kariery jest często emocjonalny i nie podejmowany w świadomy sposób. Brak wsparcia ze strony dorosłych, przy jednocześnie odczuwalnej presji społecznej jest powodem utraty wiary w słuszność podjętej decyzji, co w konsekwencji budzi niepokój o przyszłość, wywołuje lęki i stany depresyjne. Postanowiliśmy stworzyć bazę wiedzy wspierającą młodych dorosłych w wyborze drogi zawodowej.
"Niewypowiedziane słowa" - Projekt realizują uczniowie z klasy 2 H : Gabriela Biskupska, Karol Białogoński, Nadia Gąsiorek, Igor Moćko i Julia Sołtysik. Uczniowie postanowili zwrócić uwagę na tematy i słowa, których nie usłyszeli w ważnych dla siebie życiowych momentach. Takie słowa powinny nieść wiedzę związaną z relacjami międzyludzkimi, dorastaniem, emocjami, samodzielnością czy wyborem szkoły ponadpodstawowej.
”ODD” Minds - Project Projekt realizują uczennice klas trzecich : Amelia Nawrot, Nikola Równicka, Maria Drogosz, Zuzanna Wijas Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zdrowia psychicznego młodych ludzi. Najpoważniejszym i jednocześnie często bagatelizowanym problemem jest fakt zmagania się młodzieży z problemami psychicznymi. Uznałyśmy, że musimy złamać „tabu” dotyczące tego problemu, dlatego przygotowałyśmy warsztaty dla rówieśników, podczas których rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, wskazujemy jak radzić sobie z innością, gdzie szukać wsparcia i specjalistycznej pomocy.
„Zdrowi i odporni”- Projekt realizowany przez Ninę Piekielnik z klasy 3E wraz z grupą uczennic z II LO w Legionowie. „Zdrowi i odporni” to projekt społeczny skierowany do młodzieży, którego celem jest promowanie fitoterapii (ziołolecznictwa), opartej na wiarygodnych źródłach informacji.
„Zdrowy talerz” - Autorami i realizatorami projektu są: Joanna Kucharska, Katarzyna Zwierzchowska, Kalina Wojciechowska, Magdalena Marszałek, Daria Kwarciak, Emilia Kwarciak, Jan Wyporkiewicz, Miłosz Cebula, Maria Kubik Grupa uczniów z klasy 3c, biologiczno- chemicznej, zwróciła uwagę na niski poziom świadomości rówieśników w kwestii zdrowego odżywiania. Stworzony przez nich projekt „Zdrowy talerz” ma na celu podniesienie świadomości młodych ludzi o tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Uczestnicy projektu pokazują jaki wpływ ma dieta na zdrowie fizyczne i psychiczne. Podczas realizacji projektu wzbogacają wiedzę obserwatorów w social mediach o ciekawostki i oraz fakty o zdrowym odżywianiu. Udostępniane informacje wyszukują w portalach i publikacjach naukowych . Projekt uświadomił realizatorom jak duży jest poziom niewiedzy, mitów, błędnych przekonań dotyczący tak istotnej kwestii jak odżywianie. Więcej: https://zeromski.kielce.eu/padcms/art,714,olimpiada-projektow-spolecznyc...