ODWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA !!!

 

 

 ODWOŁANIE  Walnego  Zebrania !!!

W związku z rozszerzaniem się zagrożenia spowodowanego koronawirusem 

oraz zamknięciem placówek kulturalno-oświatowych

ODWOŁUJEMY, zaplanowane na 17 marca br.,

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Żeromszczacy”.

O nowym terminie tego ważnego zebrania poinformujemy

        w możliwie niedalekiej przyszłości  z zachowaniem

        dwutygodniowego okresu wyprzedzenia.

 

Trzymajmy się zdrowo!

Chrońmy się przed zarażeniem!

Nie dajmy się pokonać temu wirusowi!

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia – Prezes Ryszard Ostachowski