Odwiedziny w szkole z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dlatego przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia „Żeromszczacy” odwiedziły szkołę w piątek 15.10.2021r. Prezes Stowarzyszenia Zofia Pietraszek i sekretarz Lilla Winiarska Mancini złożyły życzenia w imieniu całego Zarządu i  przekazały na ręce Dyrektora Szkoły drobne upominki. Następnie zaprosiły na degustację słodkiego poczęstunku z cukierni La Baguette  w Kielcach , za który serdecznie dziękujemy pani Iwonie Piec naszej absolwentce (matura 2010) współwłaścicielce firmy. Na zakończenie Pani Prezes odczytała wiersz napisany na okoliczność Dnia Nauczyciela przez Dorotę Kośną również nauczycielkę i Żeromszczankę (matura 1986).

 14 października 2021r.

 A mnie się marzą takie lata

Gdy nauczyciel, to był KTOŚ

I żadna sztuczna małolata

Nie mogła mu się „dawać w kość”

Ani Dżesika i Brajanek

Co mają wille, srebrny łańcuch

I coś studiować mają w Stanach,

Mistrzami są w pływaniu, tańcu,

Najlepsi w świecie są w śpiewaniu

Oraz …. we wszystkim na dodatek,

Mają deficyt w wychowaniu

I na bufona wręcz zadatek.

 

I marzy mi się takie święto

Dniem Edukacji szumnie zwane,

Że będzie dniem, co ZAPAMIĘTAM…

… bo ta Dżesika i Brajanek

Zostawią w willi bombonierki,

W torebkach CHANEL – czekoladki,

Zjedzą pod ławką swe cukierki,

A w porsche gdzieś upchają kwiatki.

Przyjdą ubrani odpowiednio

Dbając o skromny wizerunek.

I podarują tylko jedno

- niematerialny dar – S Z A C U N E K !!!

Czego Wam i sobie życzę,  Dorota Kośna