Odszedł Oskar Gad

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

absolwenta naszej szkoły OSKARA GADA (matura 2018)., studenta trzeciego roku medycyny.

Jego Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze kondolencje.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego „Żeromszczacy"”