Odszedł Jarek Leszczyński

Ze smutkiem informujemy, że 16 kwietnia 2023 roku zmarł  kolega Jarosław Leszczyński, etnograf, historyk, przewodnik świętokrzyski. Liceum Żeromskiego skończył w 1978 roku. Zawodowo związany był  z Muzeum Wsi Kieleckiej, pracował w skansenie w Tokarnia. Był  członkiem  kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, należał do Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" i  Klubu Turystów Pieszych PTTK "Przygoda". Posiadał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej oraz Instruktora Krajoznawstwa Polski. Wielokrotnie wyróżniany, w 2019 r. został Honorowym Przodownikiem Turystyki Pieszej. Prowadził wycieczki po kraju, kresach wschodnich i regionie świętokrzyskim. Szczególnie bliskie było mu Ponidzie i rodzinna Stopnica. Jego zasługą były prowadzone od 2003 roku w trzecią sobotę Wielkiego Postu turystyczne drogi krzyżowe na Zalasną Górę koło Mójczy.

Jarek jest autorem książek i wielu opracowań etnograficznych. To między innymi: „Rzeczpospolita czterech narodów”, "W polskich wsiach na Bukowinie”, ”Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na Ponidziu”, „Sanktuaria diecezji kieleckiej”," Ośrodek kultu religijnego w Stopnicy”, "Ośrodek murarski w Oleśnicy”.

Do zjazdowego numeru almanachu literackiego „Żeromszczak” z 2015 roku przygotował wspomnienie o profesor Danucie Sobczak-Michałowskiej.

Jarek był przede wszystkim pasjonatem historii i miłośnikiem ziemi stopnickiej. Chętnie dzielił się swoją wiedzą. Zapamiętamy go jako życzliwego, pracowitego i skromnego człowieka.

Spocznie na cmentarzu w Stopnicy w sobotę 22.04.2023 r. Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce o godz. 12:00 w kaplicy pogrzebowej przy cmentarzu parafialnym w Stopnicy ( ul. Jana Piotrowskiego ).

Galeria: