Nowy Zarząd Stowarzyszenia "Żeromszczacy" wybrany!

Dnia 16 września br. w auli naszego Liceum odbyło się Walne Zebranie

Sprawozdawczo- Wyborcze, które zgromadziło 31 członków i sympatyków

Stowarzyszenia Absowentów I L.O. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

"Żeromszczacy".

Podsumowaliśmy cztery lata pracy ustępującego Zarządu.

Bardzo dziękujemy uczestnikom Walnego Zebrania

oraz wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz Stowarzyszenia

i Szkoły pod wodzą Prezesa Ryszarda Ostachowskiego.

Mimo trudnego czasu pandemii udało się zrealizować wiele zadań.

         Po burzliwych obradach został wybrany NOWY ZARZĄD na lata 2021-2023.

         Teraz czas na nowe działania, które w związku ze zbliżającym się 300-leciem

         założenia szkoły będą niemałym wyzwaniem organizacyjnym.

        Dziękujemy wszystkim głosującym za obdarzenie nas zaufaniem.

        Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia "Żeromszczacy":

                                         Zofia Pietraszek

                                                Krzysztof Zaremba

                                            Tomasz Gondek 

                                                       Lilla Winiarska Mancini

                                                  Tomasz Rutczyński 

                                                Anna Pawłowska

                                        Piotr Socha