Niedziela Wielkanocna 2018. List od koleżanki Marzeny Kasprowicz

Zwycięzca

Jezus dziś zwyciężył śmierć
choć..Tomasze nie uwierzą,
póki palców swych nie wsadzą
w Jego ranę świeżą
 
Kamień został odwalony
Całun,jeszcze krwawi
i donosi wszemu światu,
że Chrystus nas zbawił
 
Miłość okupiona bólem
tuli nas do serca
Radość daje nam  z nadzieją
Zbawiciel - Zwycięzca
M.K.