„ Napisali o nas”

Grudniowy numer „Kuriera Masłowskiego” z 2023 roku zawiera dwa teksty żeromszczanki, kustosz Kazimiery Zapałowej, związane z aktywnością członków Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Żeromszczacy.

W pierwszym zatytułowanym „Nowe wizerunki pisarza na Żeromszczyźnie” autorka przywołując związki harcerzy kieleckiej Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego z Ciekotami omawia zamontowanie z inicjatywy kolegi Staszka Szreka czterech  plakiet na kamiennym pomniku, który został ustawiony na Żeromszczyźnie w 1981 roku właśnie  przez harcerzy.

Drugi tekst, to swoisty diariusz Kazimiery Zapałowej dotyczący Dworku Żeromskich. Jak zapowiada tytuł odcinka „ 2023-rok białych kruków”  przynosi relację o pozyskanych nowych tytułach darowizn, powiększających zbiory księgozbioru, do którego w młodości sięgał Stefan Żeromski. Wiele ciepłych słów diariusza  dotyczy prezes Stowarzyszenia,  koleżanki Zofii Pietraszek, inicjatorki i realizatorki akcji antykwarycznego zakupu „Wspomnień lat ubiegłych” Wojciecha Goczałkowskiego wydanych w roku 1862.

M.H-R.