Mokrsko, Żeromscy i żeromszczacy - relacja Janusza Komorowskiego "Rocha"

ŻEROMSZCZACY W MOKRSKU - 13.10.2019

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY DZIADKÓW

STEFANA ŻEROMSKIEGO

Klary z Kłodnickich Żeromskiej, 1781 - 1831, Józefata Żeromskiego, 1783 - 1834

Przewodniczka Bogusia to inicjatorka

upamiętnienia przodków słynnego Stefana,

wspomaga ją w tym dziele Mistrza kreatorka,

także żeromszczaczka - Kazimiera Zapała.

 

Po mszy z modłami za Klarę i Józefata,1.

Mokrszczanie z gośćmi, księdzem proboszczem przed cmentarną bramą,

tam Tablica Pamięci Przodków ludzi brata,

wspólnym wysiłkiem parafian zamontowana.

 

Jeszcze w kościele wykład pani Kazimiery,

nieznane wielu szczegóły z życia Żeromskich,

dziadkowie po linii ojca tutaj spoczęli,

Klara i mąż Józefat na Cmentarzu Mokrskim.

 

Poświęcenie tablicy na cmentarnej bramie,

przy udziale księdza, gości, wójta, parafian,

subtelne przez odcięcie wstążki odsłanianie,

przybyłych gości przy tablicy fotografia.

 

Wnet znicz Żeromszczaków z winietą zapalony,  2.

kwiaty na cześć przodków od pani Kazimiery,

fakt tego zdarzenia będzie w Gminie szerzony,

Bogusia z Kamilą przedsięwzięcia dopięły.       2b

 

Kamila zaprasza nas na kawę  i ciasta,

radują się mokrszczanki, że ich prac są skutki,

kolej na restaurację dworu - rzecz jasna, 3.

za spełnienie dalszych planów kielich pigwówki.

 

Przy stoliku naprzeciw kominka z granitu

i skrzyni pachnącej przeszłością przodków, dziadków,

Andrzej dla Żeromszczaków pstryka zdjęć bez liku,

Stowarzyszenie uzyska je wszystkie w spadku.

 

W krąg mkną jeszcze wspomnienia o zabytkach Mokrska,

o koligacjach Braunów z Szymanowskimi,

o nabywcy zamku, co zamiarom nie sprostał, 4.

o Florianie na przystanku ! A cóż on zawinił ?! (że w takim miejscu) 5.

 

Może i dla Mokrska nastaną lepsze czasy,

płynąca poniżej Nida ściągnie wodniaków,

skończą się komunikacyjne ambarasy,

młodzi poznają przodków dziejowych etapów ? 6.

Przypisy :

1. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, początki XIII, rozbudowa XVII/XVIII/XIX.

2. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum im. Stefana Żeromskiego, powstałe 1995,

    początki szkoły, do której uczęszczał Stefan Żeromski - 1725, tzw. Szkoła Bartoszków.

Żeromszczaków  na spotkaniu w Mokrsku reprezentowała  była  prezes Magdalena

Helis-Rzepka, członek zarządu Tomasz Rutczyński, sympatyk Andrzej Jóźwiak i piszący te słowa.

2b. Kamila - Magdalena Gola  obok Bogusławy Poczętej organizatorka uroczystości wmurowania tablicy na cmentarzu i gościnna gospodyni spotkania po uroczystościach.

3. Zachowany jeszcze XVIII/XX dwór z otaczającym go parkiem poniżej kościoła, ostatnimi

    włodarzami byli Michał Korwin-Szymanowski i spokrewnieni z nim Braunowie, po II WŚ

    Szkoła Podstawowa, obecnie obiekt zamknięty.

4. Najpierw obronny XIV - y Mokrskich, w 1519/26 późnogotycki Piotra Kmity, rozbudo-

    wany w XVII, popadły w ruinę po 1781, obecnie ruiny w rękach prywatnych, przy marnej

    nadziei na jakąkolwiek rekonstrukcję.

5. Przed kościołem po odnowieniu w 2018 kamienny pomnik św. Floriana z 1766, ostatnio

    w mało imponującym towarzystwie przystanku i parkingu samochodowego.

6. Właściciele Mokrska to m.in.: Piotr Mokrski, Florian Mokrski, Piotr Kmita, Franciszek Cheliński, Wincenty i Teofil Żeromscy, Michał Korwin-Szymanowski, Kazimierz Braun.

Stanisław Janusz Komorowski „Roch”, Żeromszczak 1966 i Przewodnik Świętokrzyski PTTK

Kielce, 14.10.2019    

 

 

 

 

 

 

 

Galeria: