"Maj"-zrymowane po 55 latach

Gdy liczne maje w niepamięć odeszły

Wciąż tkwi w pamięci jeden maj zaprzeszły.

Kielce, kwitnące kasztany, matura

Równania pełne niewiadomych a głowa w chmurach.

Głowa półpróżna daje lekkość bytu,

Najdziksze pomysły i łatwość zachwytu.

Gdy maje mijają byt cięższym się staje

Rośnie liczba niewiadomych

Lecz zachwyt zostaje.

                                                M. Z.,  maj 2012