Listopadowa pogoda na zdjęciach Jacka Jopowicza

Listopad, niemal koniec świata, kilka minut przed zmierzchem...( Marcin Świetlicki)