Ku pamięci mistrza fotografii Pawła Pierścińskiego

24 września 2022 roku na kamienicy przy ul. Kościuszki 12 została umieszczona tablica o treści:

W tym domu w latach 1984-2017 mieszkał mgr inż. Paweł Pierściński. Światowej sławy fotografik, którego twórczość rozsławiła Kielce i Ziemię Świętokrzyską w Polsce i poza jej granicami, członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz honorowy członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego

 w 5. rocznicę śmierci tę tablicę ufundowali członkowie ŚTR w Zagnańsku  AD 2022

ŚTR to Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Na czele Komitetu Organizacyjnego, w skład którego weszli też nasi absolwenci, stał prezes ŚTR, również żeromszczak, Maciej Zarębski.

Dzień wcześniej 23.09. br. w siedzibie ŚTR w Zagnańsku wspominali Pawła jego przyjaciele i koledzy. Usłyszeliśmy o oddaniu fotografii i sprawom Związku Artystów Fotografików, o skuteczności w działaniu na jego rzecz, o malarskości, która emanuje ze zdjęć Pierścińskiego. Mówiono o życzliwości i cieple, jakim Paweł obdarzał ludzi, takcie, z jakim podchodził do początkujących fotografów, ale i o bolesnych faktach – desperackim akcie zniszczenia negatywów w geście bezradności wobec obojętności instytucji i władz dla losów fotograficznego archiwum czy odmowie zorganizowania wystawy w Pałacu Biskupim z okazji 50.lecia pracy twórczej . Ostatecznie część zbiorów znalazła się w posiadaniu Muzeum Wsi Kieleckiej, a skromniejsza wystawa została zaprezentowana przez autora w Krakowie. Być może w Kielcach mógłby teraz powstać album prezentujący wybór najlepszych  fotografii rejestrujących np.  kulturę chłopską ukazaną obiektywem Pawła. Podobnie jak autor odeszła od nas i podobnie jak świadomość znaczenia i wartości dorobku Pawła i jej wartość będzie rosła. Mamy nadzieję, że powstanie jeszcze niejeden ciekawy album.

Obie uroczystości zgromadziły dużą grupę żeromszczaków z prezes stowarzyszenia absolwentów naszego liceum Zofią Pietraszek. Prezentujemy zdjęcia wykonane przez Andrzeja Jóźwiaka, Zofię Pietraszek i Tomasza Rutczyńskiego.

 

 

 

 

Galeria: