Kielce, miasto wyobrażone, miasto zapamiętane. Kalendarz żeromszczaków na 2017 rok

Po raz pierwszy  wydaliśmy kalendarz. i to w dwóch wersjach. Ścienny w formacie B4 ( 24cm x 34cm) z oddzielnymi kartami na każdy miesiąc i biurkowy w formacie A5 (21cm x 15 cm) z kartami dwustronnie zadrukowanymi. Kalendarz zatytułowany "Kielce, miasto wyobrażone, miasto zapamiętane" jest dziełem absolwentów i uczniów ze szkolnego  koła plastycznego. Pokazuje miasto widziane ich oczami. Grafiki  kalendarza, inspirowane wystawą "Wizerunek miasta" przygotowaną w Muzeum Historii Kielc, powstały w trakcie warsztatów prowadzonych z uczniami w Muzeum przez nauczyciela  Katarzynę Niewęgłowską i kustosza Muzeum, naszą absolwentkę Darię Maroń-Ptak. Prezentowane razem z matrycami tworzą wyobrażony obraz Kielc. Dopełniają go cytaty przywołujące obrazy miasta zachowane w pamięci absolwentów, stąd  wyrażenie " miasto zapamiętane" w nazwie kalendarza. Ich autorami są pisarze: Stefan Żeromski, Gustaw Herling-Grudziński, Wiesław Jazdżyński i poeta-dyplomata  Jerzy Korej- Krzeczowski, lekarze: Wacław Cichocki i Bronisław Machura, lekarz, generał i premier Sławoj Składkowski oraz dowódca partyzancki Marian Sołtysiak "Barabasz". Wyboru cytatów  dokonali absolwenci: Kazimiera Zapałowa, honorowy kustosz Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, Magdalena Helis-Rzepka, polonistka i prezes Stowarzyszenia oraz Maciej Rzepka, prawnik. W obu kalendariach zaznaczone zostały daty ważne dla szkoły i stowarzyszenia. Kalendarze poza formatem  różnią się doborem grafik i cytatów. Strona graficzna obu wersji jest dziełem mgr Katarzyny Niewęgłowskiej i Dominika Snopczynskiego. Projekt powstał w Drukarni Cyfrowej "Inga" absolwenta Krzysztofa Chmielarskiego. Poniżej prezentujemy przykładowe strony obu formatów i przykładowe pliki do pobrania.

Galeria: 
Pliki do pobrania: