Kazimierz Chyliński, absolwent z 1934 roku

Kazimierz Chyliński rozpoczynał naukę w naszej szkole w roku 1925, kiedy nosiła imię Mikołaja Reja. Ukończył ją w roku 1934, w pierwszym roku szkolnym, w którym oficjalnie nosiła już imię Stefana Żeromskiego. ( Zmiana nazwy nastąpiła na wniosek Samorządu Szkolnego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców) Został wojskowym. Stacjonował na Bukówce w 4 Pułku Piechoty Legionów. Jako rezerwista przeszedł szkolenie w Szkole Szybowcowej L.O.P.P. w Polichnie w pobliżu Chęcin, a następnie w elitarnej Oficerskiej Szkole Pilotów w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Latał na RWD-8 i PWS-16 bis. Zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Do tej pory nie udało się ustalić gdzie i kiedy dokładnie zginął i  gdzie został pochowany.

Informacje o Kazimierzu Chylińskim zamieściło Muzeum Historii Kielc na stronie: http://www.mhki.kielce.eu/aktualnosci/lolek-chlopiec-ktory-chcial-latac

 

 

Galeria: 
Tags: