I tom "Dzienników" Stefana Żeromskiego bez cenzorskich ingerencji

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK poinformawał  3 marca 2020 r. o ukazaniu się pierwszego tomu Dzienników Stefana Żeromskiego, z lat 1882-1883, opracowanego przez Zdzisława Jerzego Adamczyka i Beatę Utkowską. To 27 tom Pism zebranych Stefana Żeromskiego, serii wydawanej  obecnie pod redakcją Zdzisława Jerzego Adamczyka  przez Instytut Badań Literackich PAN oraz kielecki Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Nowe wydanie  Dzienników jest kompletne. Przywrócono w nim fragmenty "nieprawomyślne" politycznie lub " gorszace" obyczajowo wykreślone przez cenzurę w wydaniach wcześniejszych oraz rysunki, którymi Żeromski uzupełniał swoje zapisy poświęcone sprawom, zdarzeniom i ludziom..