Gustaw Herling-Grudziński w Pałacyku Tomasza Zielińskiego-dwie wystawy kończące obchody 100.lecia urodzin Pisarza

Na wernisażu 14.11.2019 r. w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach zostały pokazane prace fotograficzne, malarskie i graficzne.

Autorem fotografii jest absolwent naszego liceum z roku 1986, Konrad Cedro, który trzykrotnie spotkał się w Neapolu z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, starszym kolegą - absolwentem z 1937 roku. Autor z powodów zdrowotnych nie mógł pojawić się na wystawie, ale o okolicznościach powstania zdjęć i towarzyszącej im zupie ogórkowej opowiedział w udostępnionym przez Radio Kielce wywiadzie. Fotografie zrobione w 1986, 1988 i 1991 roku, zostały zestawione z wypowiedziami pisarza, pochodzącymi z jego dzieł :Dziennika pisanego nocą, Rozmów w Dragonei, Najkrótszego przewodnika po sobie samym i opublikowanego ostatnio przez córkę, Martę Herling, sekretnego dziennika z lat 1957-1958. Scenariusz wystawy przygotowała koleżanka Magda Helis-Rzepka.

Prezentowane plakaty i grafiki wykonali uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach, w czasie konkursu przeprowadzonego w pierwszej połowie 2019 roku. Ich tematem jest życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego poznawana w roku, w którym przypadła 100. rocznica jego urodzin. W wernisażu brała udział autorka nagrodzonych grafik. Zaangażowanie uczniów "Plastyka" w jubileusz Herlinga-Grudzińskiego przedstawiła dyrektor szkoły Maria Kowalczyk. Dowiedzieliśmy się, że w dniu urodzin pisarza, 20 maja br., uczniowie czytali w miejskim autobusie fragmenty jego utworów. W innych pojawiły się plakaty popularyzujące twórczość i życie pisarza.     

Wystawa zakończyła w Kielcach obchody Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego organizowane przez Społeczny Komitet. W jego działaniach uczestniczyło nasze stowarzyszenie. Przy ostatniej wystawie współpracowaliśmy z jej kuratorem, Agnieszką Kucharską, reprezentującą organizatora - Dom Środowisk Twórczych. Zdjęcia przygotowała drukarnia DUET. Wystawa będzie czynna do końca listopada.

Poniżej fotoprzewodnik z wernisażu.

( oprac.M.H-Rz.)

Galeria: