Fotorelacja kolegi Andrzeja Domonia z walnego zebrania Stowarzyszenia 10.04.2019

prezes otwiera obrady w sali Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, dawnym budynku szkoły

Galeria: