Fotografie Jacka Jopowicza z cyklu "Chmury".

Tym razem to chmura przez sito przesiana.