Boże Narodzenie

Modlitwa Konrada (fragment) z dramatu "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego:

"Bożego Narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.

Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.

Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi."

 

I śpiące niech pobudzi, a serca i umysły skłoni ku normalności.

Jacek Jopowicz